مشاوره رایگان بگیرید : 921 5000 0911

اینستاگرام

موقعیت
سال ساخت
اندازه زمین
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۱ ماه
۱ ماه

آپارتمان ۹۰ متری کوچه لنت کوبی

آمل

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام ۸۸ متر

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام ۸۸ متر

فروش ویلا با ۵۵۰ متر بنا و ۵۰۰ متر زمین

جاده آمل به چمستان

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ تخت ۳ حمام ۵۵۰ متر
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ تخت ۳ حمام ۵۵۰ متر

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۱ ماه
۱ ماه

آپارتمان شیک اول کوچه،خیابان امام رضا

آمل

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۲ تخت ۱ حمام ۱۱۱ متر

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۲ تخت ۱ حمام ۱۱۱ متر

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

۵ ماه
۵ ماه

فروش مغازه بلوار آزادگان کوچه برزگر

آمل بلوار آزادگان

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰ متر

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۵ ماه
۵ ماه

فروش آپارتمان بسیار تمیز اباذر نزدیک میدان قاعم

امل-خیابان طالقانی

۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام ۱۲۵ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام ۱۲۵ متر

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۵ ماه
۵ ماه

فروش آپارتمان نوساز تک واحدی ۱۸۰ متر اواسط هراز

امل-خ هراز

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۱ حمام ۱۸۱ متر

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۱ حمام ۱۸۱ متر

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۵ ماه
۵ ماه

فروش ویلا مبله محمودآباد

محموداباد-کلوده

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام ۱۴۰ متر

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام ۱۴۰ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۵ ماه
۵ ماه

فروش و تهاتر آپارتمان تک واحدی نوساز هراز

آمل-هراز

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۱ حمام ۱۵۰ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۱ حمام ۱۵۰ متر

آقای نجفی مشاور

۵ ماه
۵ ماه

فروش ویلا دوبلکس چسبیده به جنگل

آمل-جاده هراز

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ تخت ۳ حمام ۲۷۰ متر

آقای نجفی مشاور

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ تخت ۳ حمام ۲۷۰ متر

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۵ ماه
۵ ماه

ساختمان تک واحدی اصیل کوچه توکلی

آمل- خیابان هراز-کوچه توکلی

۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ تخت ۱ حمام ۱۷۵ متر

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ تخت ۱ حمام ۱۷۵ متر

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۵ ماه
۵ ماه

فروش آپارتمان نوساز پارک بانوان

آمل-پارک بانوان

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۲ تخت ۱ حمام ۱۱۵ متر

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۲ تخت ۱ حمام ۱۱۵ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۵ ماه
۵ ماه

فروش ویلا بسیار شیک جاده امل به چمستان

آمل

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ تخت ۲ حمام ۱۷۰ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ تخت ۲ حمام ۱۷۰ متر
۱ ۲ ۳ ۴