مشاوره رایگان بگیرید : 921 5000 0911

اینستاگرام

موقعیت
سال ساخت
اندازه زمین
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۵ ماه
۵ ماه

آپارتمان ۱۱۷ متر طبقه سوم

آمل-خ هراز

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۲ تخت ۱ حمام ۱۱۷ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۲ تخت ۱ حمام ۱۱۷ متر

خانه حیاط دار دو واحدی ۱۲۰ متری

آمل-خ امام رضا(ع)

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام ۱۲۰ متر

آقای نجفی مشاور

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام ۱۲۰ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۵ ماه
۵ ماه

ویلا تریبلکس ۵۰۰ متر

آمل

۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ تخت ۳ حمام ۳۰۰ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ تخت ۳ حمام ۳۰۰ متر

آقای نجفی مشاور

۵ ماه
۵ ماه

آپارتمان ۱۴۷ متری سه خواب نوساز

آمل

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۲ حمام ۱۴۷ متر

آقای نجفی مشاور

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۲ حمام ۱۴۷ متر

آقای نجفی مشاور

۵ ماه
۵ ماه

آپارتمان ۱۸۵ متری تک واحدی نوساز واقع در هراز

آمل-هراز

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۲ حمام ۱۸۵ متر

آقای نجفی مشاور

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۲ حمام ۱۸۵ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۵ ماه
۵ ماه

آپارتمان ۱۲۸ متری نوساز سه خواب

آمل

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۱ حمام ۱۲۸ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۱ حمام ۱۲۸ متر

آقای نجفی مشاور

۵ ماه
۵ ماه

آپارتمان ۷۸ متری هراز

آمل- هراز

۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام ۷۸ متر

آقای نجفی مشاور

۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام ۷۸ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۵ ماه
۵ ماه

آپارتمان طبقه اول ۸۵ متری

آمل-کلاکسر

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۲ تخت ۱ حمام ۸۵ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۲ تخت ۱ حمام ۸۵ متر

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

۵ ماه
۵ ماه

پیش فروش آپارتمان سه طبقه

آمل

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۱ حمام ۱۲۵ متر

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۱ حمام ۱۲۵ متر

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

۵ ماه
۵ ماه

ویلا سه خواب نیم پیلوت

سرخرود

۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ تخت ۱ حمام ۱۲۵ متر

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ تخت ۱ حمام ۱۲۵ متر

ویلایی ۱۰۰ متری دو خواب

آمل جانبازان

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۲ تخت ۱ حمام ۱۰۰ متر

آقای نجفی مشاور

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۲ تخت ۱ حمام ۱۰۰ متر

آقای نجفی مشاور

۵ ماه
۵ ماه

آپارتمان ۹۰ متری طبقه سوم

آمل- بلوار بسیج

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام ۹۰ متر

آقای نجفی مشاور

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام ۹۰ متر
۱ ۲ ۳ ۶