مشاوره رایگان بگیرید : 921 5000 0911

اینستاگرام

موقعیت
سال ساخت
اندازه زمین
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۸ ماه
۸ ماه

خرید آپارتمان در آمل | واحد بازسازی شده ۱۲۰ متری

کلاکسر دریای ۶۰

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۸ ماه
۸ ماه

فروش ویلا شیک و نوساز چمستان

امل به چمستان

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام ۱۱۰ متر

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام ۱۱۰ متر

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

۸ ماه
۸ ماه

فروش زمین ۹۵۰ متری برخط اصلی امامزاده عبدالله

امامزاده عبدالله

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان / متری

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان / متری

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۸ ماه
۸ ماه

فروش خانه دوطبقه دربستی

آمل-بلوار طبرسی

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ تخت ۱ حمام ۱۶۰ متر

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ تخت ۱ حمام ۱۶۰ متر

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۸ ماه
۸ ماه

فروش خانه نیمه ساخته جاده آمل به سرخرود

امل به سرخرود-روستای احمداباد

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام ۱۲۷ متر

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام ۱۲۷ متر

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۸ ماه
۸ ماه

آپارتمان ۱۱۶ متری ۲۰ متر شاهد

آمل ۲۰ متری شاهد

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام ۱۱۶ متر

خانم مختاری نژاد مشاور خانم

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۱ حمام ۱۱۶ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۸ ماه
۸ ماه

فروش ویلای شیک آمل – کد۴۹۱

آمل

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۲ حمام ۲۳۰ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ تخت ۲ حمام ۲۳۰ متر

معین نجفی مشاور ویلا

۸ ماه
۸ ماه

ویلای ۲قلو محموداباد

محموداباد

۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ تخت ۲ حمام ۳۰۰ متر

معین نجفی مشاور ویلا

۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ تخت ۲ حمام ۳۰۰ متر

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

۸ ماه
۸ ماه

ویلا مدرن تریبلکس-کد۴۹۹

چمستان سعادت آباد

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ تخت ۳ حمام ۲۶۰ متر

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ تخت ۳ حمام ۲۶۰ متر

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

۸ ماه
۸ ماه

فروش آپارتمان خیابان هراز ۴ تا تک واحد

آمل هراز آفتاب ۱۲

۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۲ تخت ۲ حمام ۱۵۰ متر

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۲ تخت ۲ حمام ۱۵۰ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۸ ماه
۸ ماه

خرید واحد اداری در آمل

آمل هراز

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۳ حمام ۹۵ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۳ حمام ۹۵ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۸ ماه
۸ ماه

آپارتمان هراز آفتاب ۳۵

آمل هراز آفتاب۳۵

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۲ حمام ۱۲۵ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۲ حمام ۱۲۵ متر
۱ ۲ ۳ ۴