مشاوره رایگان بگیرید : 921 5000 0911

اینستاگرام

موقعیت
سال ساخت
اندازه زمین
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

۸ ماه
۸ ماه

خرید آپارتمان در آمل هراز-کد۴۴۷

آمل آفتاب ۵۰

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۲ حمام ۱۸۴ متر

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۲ حمام ۱۸۴ متر

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

۸ ماه
۸ ماه

فروش آپارتمان هراز بعد میدون قاءم

آمل آفتاب۶۰

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۲ حمام ۱۰۰ متر

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۲ حمام ۱۰۰ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۸ ماه
۸ ماه

فروش آپارتمان آمل آفتاب۶

آمل خ هراز آفتاب ۶

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۳ حمام ۱۹۵ متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان / متری
۳ تخت ۳ حمام ۱۹۵ متر
۱ ۲ ۳ ۴