مشاوره رایگان بگیرید : 921 5000 0911

اینستاگرام

موقعیت
سال ساخت
اندازه زمین
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

12 ماه
12 ماه

آپارتمان هراز آفتاب ۳۵

آمل هراز آفتاب35

6,000,000 تومان / متری
3 تخت 2 حمام 125 متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

6,000,000 تومان / متری
3 تخت 2 حمام 125 متر

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

12 ماه
12 ماه

خرید آپارتمان در آمل هراز-کد۴۴۷

آمل آفتاب 50

8,000,000 تومان / متری
3 تخت 2 حمام 184 متر

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

8,000,000 تومان / متری
3 تخت 2 حمام 184 متر

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

12 ماه
12 ماه

فروش آپارتمان هراز بعد میدون قاءم

آمل آفتاب60

8,500,000 تومان / متری
3 تخت 2 حمام 100 متر

رسول فاضلی مدیریت وبسایت

8,500,000 تومان / متری
3 تخت 2 حمام 100 متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

12 ماه
12 ماه

فروش آپارتمان آمل آفتاب۶

آمل خ هراز آفتاب 6

9,500,000 تومان / متری
3 تخت 3 حمام 195 متر

مهندس فاضلی بانک املاک آمل

9,500,000 تومان / متری
3 تخت 3 حمام 195 متر
1 2 3